Dziękujemy, Że Zostajesz z Nami - Aktualizacja RODO!

Ochrona Danych Osobowych Użytkowników
portalu Szczęście Na Głowie

Polityka Cookie

 1. Podczas korzystania z Serwisu, w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe, tzw. pliki „cookies”, stosowane są także inne technologie, takie jak np. local storage. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. W plikach „cookies” znajdują się informacje potrzebne do prawidłowego funkcjonowania serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 2. Użytkownik nie będzie zidentyfikowany poprzez zawartość plików cookies. Dane osobowe użytkownika nie będą przetwarzane lub przechowywane przy użyciu plików cookies.
 3. W plikach „cookies” zapisywane są informacje dotyczące aktualnej sesji Użytkownika, czyli czas od zalogowania poprzez podanie loginu i hasła, do czasu wylogowania. Należy mieć na uwadze, że w czasie gdy Użytkownik jest zalogowany, konto Użytkownika dostępne jest dla wszystkich osób korzystających z komputera w tym czasie, a wiec będą miały możliwość korzystania z serwisu jako zalogowany Użytkownik , a co za tym idzie będą miały dostęp do wszystkich danych takiego Użytkownika oraz do jego korespondencji. Nie należy zatem pozostawiać komputera ze stanem zalogowany, tak aby osoby niepowołane, nie miały możliwości korzystania z serwisu bez wiedzy Użytkownika.
 4. Profilowanie - na podstawie danych o aktywności Użytkowników Serwisu tworzymy profile, dzięki temu możemy wyświetlić Tobie w innych serwisach internetowych materiały informacyjne, które mogą Cię najbardziej zainteresować. W tym celu wykorzystujemy kod piksela Facebooka, który służy nam do zarządzania reklamami w serwisie Facebook i prowadzenia działań remarketingowych.
 5. Pliki „cookies” są nieszkodliwe zarówno dla komputera, jak i danych Użytkownika. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 6. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.

Polityka Prywatności

 1. Uprzejmie informujemy, że Fundacja Angel's Help z siedzibą przy ulicy Ornej 10, 81-574 Gdynia. (dalej:  „Administrator”) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 2. O jakich danych mówimy?

  Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, czyli imię, adres mailowy i ewentualnie numer telefonu (w przypadku formularza kontaktowego). Dane te są przesyłane przez Ciebie do nas za naszej strony internetowej.

 3. Kto będzie administratorem Twoich danych?

  Administratorami Twoich danych będziemy my: Fundacja Angel's Help z siedzibą przy ulicy Ornej 10, 81-574 Gdynia.

 4. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych

 5. Dlaczego będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby:

  a) móc wysłać do Ciebie newsletter, jeśli zapisałeś się na naszej stronie i chcesz go od nas otrzymywać
  b) móc udzielić Ci odpowiedzi na wysłany przez Ciebie za pośrednictwem naszej strony formularz kontaktowych.
  c) w szczególności Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności wysyłki newslettera, jak również dopasowania oferty reklamowej do potrzeb klientów i prezentacji reklam.

 6. Komu możemy przekazać dane?

  Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podmiotom, które świadczą dla nas usługi wyświetlania materiałów informacyjnych w serwisach internetowych oraz wysyłki maili (adresy email). Byśmy mogli prowadzić naszą działalność w Internecie, potrzebujemy wydajnych i bezpiecznych serwerów, w tym serwerów pocztowych, które wynajmujemy od podmiotów profesjonalnie zajmujących się przechowywaniem danych i świadczeniem usług poczty elektronicznej - im również przekazujemy dane osobowe.

  Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 5c.

  Zgodnie z polskim prawem musimy przekazać Twoje dane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
   
 7. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

  Masz między innymi prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Wszelkie żądania dotyczące przetwarzania jak również innych czynności, opisanych w tym punkcie,  dotyczących Twoich danych osobowych prosimy wysyłać na adres mailowy:
  biuro@szczescienaglowie.pl

 8. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

  Przekazywane przez Ciebie dane są wykorzystywane w konkretnych celach i będą przechowywane tak długo jak będzie to konieczne dla realizacji tych celów lub też wymagane jest przepisami prawa, albo do momentu, w którym poprosisz o ich usunięcie.

 9. Dane pozyskiwane od usługodawców
  Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane w szczególności od usługodawców świadczących usługi związane z realizacją celów Administratora (np. Google Analytics), a także poprzez narzędzia i usługi dostarczane przez serwisy społecznościowe (np. Facebook). Część danych i informacji jest też pozyskiwana bezpośrednio poprzez analizę Pani/Pana aktywności w serwisie internetowym Administratora,

 10. Serwis mailingowy i wysyłka Newslettera

  Nasza strona używa serwisu MailerLite do zarządzania zbieranymi na tej stronie adresami mailowymi osób, które wyrażą chęć otrzymywania od nasz Newslettera Szczęście Na Głowie i potwierdzą ten fakt w odpowiedni sposób podczas zapisywania się na listę mailingową.
  MailerLite to zewnętrzny serwis mailingowy, który może przetwarzać Twoje dane na podstawie umowy pomiędzy Szczęście Na Głowie i MailerLite (przetwarzanie danych tylko na potrzeby wysyłki newslettera Szczęście Na Głowie) oraz na podstawie Europejskich zasad przetwarzania i ochrony danych GDPR. Polityka prywatności MailerLite dostępna jest pod poniższym linkiem:

  https://www.mailerlite.com/privacy-policy

  Jeśli nie życzysz sobie otrzymywania od nas Newslettera, możesz wycofać swoją zgodę na jego wysyłanie - wystarczy, że w dowolnym mailu z naszym newsletterem klikniesz link "Anuluj Subskrypcję" na samym końcu maila.